top of page
IMG_9429.JPG

Let's Go Native zonder Covid-19

Here to save the summer.._edited.png

Kinderen hebben nu meer dan ooit behoefte aan sociaal contact en de stimulatie die taalvakanties kunnen brengen. De verstoring van het normale leven (online les volgen en het missen van vrienden, geannuleerde vakanties in het buitenland of ziekte bij dierbaren) kan zwaar doorwegen en zeker op kinderen.

De beslissing om de jeugdkampen door te laten gaan, kwam niet gemakkelijk. Er is uitgebreid overleg geweest met de experts en we hebben groen licht gekregen. Het Let's Go Native team is getraind om de extra voorzorgsmaatregelen te nemen, en zelfs in grotere mate dan geadviseerd door de overheid. Op deze manier kunnen we de veiligheid van alle kinderen en teamleden tijdens de taalvakantie waarborgen.

IMG_9432.JPG

Enkele voorzorgsmaatregelen genomen voor onze

Taalkampen

Untitled design(21)_edited.png

  1. U ontvangt 24 uur voorafgaand aan de taalvakantie een aangifteformulier Covid-19 om te bevestigen dat er momenteel niemand in uw huishouden symptomen heeft.

  2. Elke student die aankomt met symptomen die gelinkt kunnen worden aan Covid-19, moet een negatief Covid-19-resultaat van de afgelopen 24 uur kunnen voorleggen.

  3. Activiteiten van de taalvakantie zullen zoveel mogelijk buiten plaatsvinden. . Ramen zullen openstaan om volledige ventilatie te verzekeren wanneer activiteiten toch binnenshuis plaatsvinden.

  4. Mondmaskers worden gedragen in een ruimte die wordt bewoond door personen die geen deel uitmaken van onze bubbel.

  5. Handen ontsmetten en wassen is verplicht voor en na elke les, activiteit en maaltijd.

  6. Social distancing is altijd de norm wanneer we ons bij mensen bevinden die niet tot onze bubbel behoren.

  7. Het team is getraind om extra alert te zijn bij het waarnemen en beoordelen van symptomen tijdens het kamp, zoals koorts.

IMG_9431.JPG
Transparent background.png

Social Distancing tijdens de

Taalkamp

Studenten hoeven geen sociale afstand te bewaren binnen hun bubbel. Dit betekent dat alle activiteiten normaal verlopen met contact tussen de deelnemers van dezelfde bubbel. Studenten kunnen leren, spelen, eten en slapen in hun eigen bubbel. 

Bij het kiezen van het soort activiteiten is rekening gehouden met Covid-19 en we hebben daarbij ten volle de kwaliteit van de taalvakantie in acht blijven nemen. Contact met mensen buiten onze bubbel wordt vermeden en er wordt extra aandacht besteed aan sociale distantiëring. Het gebruik van mondmaskers is altijd verplicht wanneer contact onvermijdelijk is.

Bij het afzetten en ophalen van leerlingen krijgen ouders en leden van het team extra instructies om contact te beperken. De afstand zal ook hier worden bewaard, ookal bevinden we ons buiten.

IMG_9414.JPG

Ziekte tijdens de

Taalvakantie

Untitled design(21)_edited.png

Ons team volgt een vaste procedure als een student ziek wordt en alle voorzorgsmaatregelen zullen dan ook genomen worden. Op al onze locaties is een kamer voor quarantaine, dus als er een vermoeden van infectie is, kan de student worden gescheiden totdat hij groen licht krijgt van een arts. Kamergenoten van de zieke student worden ook in quarantaine geplaatst op hun slaapkamer en krijgen daar leuke activiteiten voorgeschoteld, totdat de arts bepaalde adviezen geeft. Dit kan betekenen dat de ouder of voogd kan worden gevraagd om de student op te halen.

 

Het is een natuurlijk gegeven dat als je uitgeput bent, de kans groter is dat je ziekt wordt. Om dit te voorkomen, zorgt het team ervoor dat iedereen voldoende kan rusten tijdens de taalvakantie. Als blijkt dat een leerling corona heeft of heeft gehad, worden ouders en verzorgers gecontacteerd door de medewerkers bij de contact tracing.

IMG_0694.JPG
Transparent background.png

Kinderen in

Risicogroepen

Als u denkt dat uw zoon of dochter tot een bepaalde risicogroep voor Covid-19 behoort, vraag dan advies aan uw arts voordat u een taalvakantie boekt. Voor sommige risicogroepen is het voldoende om als ouder of voogd toestemming te geven voor een student om deel te nemen aan de taalvakantie; bijvoorbeeld wanneer het gaat om een chronische ziekte die met medicatie onder controle blijft. Voor andere risicogroepen is toestemming van de arts vereist om deel te nemen. 

 

Wij begrijpen natuurlijk dat enige bezorgdheid kan ontstaan in deze tijden. Indien u twijfelt, contacteer dan zeker de arts om raad te vragen. Uw dokter kan u helpen om te beoordelen of uw zoon of dochter kan deelnemen aan onze taalvakanties. Wij zullen, als team, natuurlijk ook extra voorzorgsmaatregelen treffen voor een leerling met een verhoogd risico, zodat zij toch ten volle van de vakantie kunnen genieten.

Mocht u nog vragen hebben over Covid-19, neem dan hier contact met ons op.

bottom of page