top of page
IMG_3784_edited_edited.jpg
Transparent background.png

Zoals je in onze getuigenissen kunt zien, is het ons doel dat elke student (1) het zo naar zijn zin heeft dat hij of zij op het einde niet naar huis will, en (2) naar huis terugkeert met een onvergetelijke ervaring en met een hernieuwd vertrouwen in het Engels en in zichzelf!

Taal

Om onze immersiefilosofie volledig te kunnen uitvoeren, wordt van iedereen verwacht dat hij of zij de hele vakantie Engels probeert te spreken. Het Let's Go Native-team staat hiervoor ten alle tijden paraat, zij het door zaken uit te beelden, uit te leggen en het Engels taalgebruik in het algemeen aan te moedigen. Als een student echt overstuur is of zichzelf niet kan uiten op moeilijke momenten, zullen we hem uiteraard toestaan om op dat moment de moedertaal te spreken. 

 

Als een leerling echter consequent zijn moedertaal spreekt en onze vele beproefde methodes niet werken om hem aan te moedigen, kunnen we contact opnemen met de ouders voor advies om samen een geschikte oplossing te vinden.

IMG_0710 2_edited.jpg
Untitled design(21)_edited.png

GSMs

Niet iedereen is een even grote fan van gsm’s, maar ze maken wel degelijk een groot deel uit van ons dagelijks leven, en zeker bij de jongeren. Bij Let's Go Native laten we studenten hun gsm meenemen. We hebben ons gerealiseerd dat telefoons kunnen worden gebruikt als hulpmiddel om te leren en hebben daadwerkelijk oefeningen ontwikkeld waar studenten ze kunnen gebruiken. Dit laatste gebeurt natuurlijk onder strikte begeleiding.

 

Studenten krijgen aan het begin van de vakantie de regels over gsm's in detail uitgelegd en ondertekenen een mondeling contract om het verantwoord te gebruiken. Een gewaarschuwd man is er twee waard.

Respect

Tijdens een Let's Go Native Language kamp zijn we allemaal één grote familie. Dit start al van bij de eerste hallo tot het (zeer trieste) afscheid. De sfeer op Let's Go Native Ltd is uniek in zijn soort. Deze sfeer kan dan ook alleen worden gehandhaafd als iedereen respectvol omgaat met elkaar en de materialen tijdens het verblijf in hun tijdelijke woning.

 

We vertrouwen erop dat iedereen goed voor elkaar zorgt. We hebben een nultolerantiebeleid voor pesten of kwetsend gedrag. We zullen altijd proberen om elke situatie op dat moment recht te zetten, maar wees er gerust van dat het team contact zal opnemen met ouders of voogden als zij dit nodig achten.

138144918_3510959805796300_3325332293902017282_o.jpg
Transparent background.png

Roken, drugs en alcohol

Roken is niet toegestaan voor deelnemers onder de 18 jaar. Als een leerling 18 is, laten we roken alleen toe als de ouders of voogd hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven. Er wordt nooit gerookt tijdens activiteiten of in het bijzijn van een andere student. Als deze regels worden overtreden, worden alle sigaretten in beslag genomen tot het einde van het kamp. Daarnaast hebben we een absolute zerotolerance voor alcohol en drugs!

bottom of page