Transparent background.png

Prijs

De prijzen van onze taalvakanties zijn inclusief: accommodatie, maaltijden, lesmateriaal en excursies (tenzij anders vermeld). Persoonlijke uitgaven tijdens de taalvakantie zijn natuurlijk niet inbegrepen. 

Annuleringen

We begrijpen dat we in een zeer onzekere en stresserende tijd leven, dus we willen alles zo eenvoudig mogelijk houden. 

Annulering door Let's Go Native: In het geval van annulering van een taalvakantie of taalkamp door omstandigheden buiten onze controle, stellen wij een andere taalvakantie voor. Indien het voorgestelde alternatief niet mogelijk is, krijgt u het reeds gestorte bedrag teruggestort.

 

Annulering door de klant: Tot één kalendermaand voor de taalvakantie kunt u het volledig gestorte bedrag terugkrijgen. Wanneer u binnen een maand voor afreis annuleert, wordt 50% terugbetaald. Een week voor de start van de taalvakantie wordt alleen een voucher voor een toekomstig kamp uitgereikt. Als er buitengewone omstandigheden zijn, worden beroepen en geschillen individueel per geval behandeld. 

Alle annuleringen dienen schriftelijk per e-mail te gebeuren. 

IMG_0208 2.JPG

Registratie

Aanmelden is mogelijk via de website. Lees eerst aandachtig de gedragscode voor studenten voor het inschrijven. Bij de inschrijving voor een taalvakantie verklaart u dus deze gelezen te hebben gelezen. Alsook gaat u dan akkoord met de publicatie van foto's van voorbije taalvakanties op de website en sociale media. 


Na registratie wordt een account aangemaakt op letsgonative.com. Hier heeft u toegang tot al uw persoonlijke informatie en kunt u deze ook nog bewerken. 

Vervoer

 

Kijk bij elk taalkamp voor de specifieke vervoersinformatie voor die vakantie.

Untitled design(21)_edited.png
IMG_0800.JPG
Transparent background.png

Verzekering

Let's Go Native heeft een volledige aansprakelijkheidsverzekering, zodat elke deelnemer gedekt is (na uitputting van een eventuele familiale verzekering). De maximale garantie is € 1.000.000 voor materiële en lichamelijke schade met een eigen franchise van € 200,00 voor materiële schade. 

 

Let op: wij zijn niet verzekerd tegen diefstal of verlies van voorwerpen. Raadpleeg in dat geval uw eigen verzekeringspolis. Onze verzekering dekt ook medische, chirurgische, farmaceutische en ziekenhuiskosten, zelfs als er geen beroep wordt gedaan op burgerlijke aansprakelijkheid. Deze dekking is beperkt tot € 200.000, - per ongeval in het buitenland en € 1.200,00 in Nederland, na uitputting van de tussenkomst van de Ziekte-Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Laatste richtlijnen

De specifieke richtlijnen voor de taalvakanties zullen uiterlijk een maand voor het begin van de taalvakantie beschikbaar zijn op de vakantiepagina van de website. Daar vindt u alle informatie met het tijdschema voor vertrek en terugkeer, de benodigdheden, de contactgegevens van de accommodatie, de aangifteformulieren voor Covid-19 en de in te vullen medische formulieren.

Mocht u nog verdere vragen hebben, neem hier contact op met ons.